search
מורים לשוויון

מורים לשוויון

“מורים לשוויון” היא תכנית שמטרתה לאפשר למורים להשפיע על החינוך בבית הספר. התכנית מיועדת לקבוצות של מורים שרוצים לפעול יחד ולהוביל שינוי . בכל בית ספר שמצטרף לתכנית, נבחר מנחה לקבוצה אשר מקבל הכשרה וליווי מחותם ומוביל את הקבוצה שלו להעמקה באתגר בית ספרי, בניית תוכנית פעולה והוצאתה לפועל.