search
מהשטח

מהשטח

אנחנו יוצרים תפקיד חדש בבית הספר – מורה שתפקידו לסייע לצוות בהגשמת חלומות. המורה שמוכשר על ידי חותם והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות מוביל את עמיתיו בביצוע יוזמות בכיתה ובבית הספר – משלב הרעיון ועד שלב הביצוע.

מעל 30 בתי ספר הצטרפו כבר לתוכנית שחוצה מגזרים ומקומות גאוגרפיים.

התוכנית פועלת בשותפות הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.