lkjl
LOGO_C

רוצה לקחת חלק במשהו גדול?

אם יש לך מוטיבציה, רצון לשנות ולהשפיע על החברה הישראלית ותואר אקדמי – יש לנו תפקיד שיכול להתאים לך. חותם היא תכנית מנהיגות חברתית חינוכית ייחודית – המיונים למחזור י' בעיצומם!

מלגות והטבות
ייחודיות

מסלולי התפתחות

הזדמנות להשפיע על החברה ולשנות

הכשרה הכוללת מימון תעודת הוראה ושיבוץ בבית ספר במשרה מלאה

ליווי מקצועי, אישי וקבוצתי

מלגות והטבות ייחודיות

מלגות והטבות ייחודיות

מסלולי התפתחות

מסלולי התפתחות

הזדמנות להשפיע על החברה ולשנות

הזדמנות להשפיע על החברה ולשנות

הכשרה הכוללת מימון תעודת הוראה ושיבוץ בבית ספר במשרה מלאה

הכשרה הכוללת מימון תעודת הוראה ושיבוץ בבית ספר במשרה מלאה

ליווי מקצועי, אישי וקבוצתי

ליווי מקצועי, אישי וקבוצתי

חותם היא קודם כל קהילה.

יחד בנינו תכנית מנהיגות חברתית – חינוכית הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך. אנחנו מאמינים שהשינוי מתחיל מהשטח, מלמטה למעלה, מהקטן לגדול. מחקרים מראים כי למורה השפעה מכרעת על הצלחתם של תלמידים – כל מה שילד צריך זה מורה אחד שלא מוותר עליו, מתעקש שיבוא לשיעורים, מלמד אותו ללמוד ולהתמיד, ויותר מכל, מאמין שהוא יכול להצליח. הסיכויים של אותו ילד לרכוש השכלה גבוהה ולבחור את עתידו, גדלים בעשרות אחוזים. אנחנו מאמינים שלכל ילד בישראל הזכות לבחור את עתידו, ללא תלות ברקע ממנו הוא בא. התכנית הוקמה במסגרת יוזמה משותפת של משרד החינוך, ג'וינט ישראל, קרן נעמי ותנועת הכל חינוך, והיא חברה ברשת העולמית Teach For All.

הסיפור של ניר

הסיפור של אנג׳לינה

שאלות ותשובות