מסלול חדשנות חברתית DEMO DAY – יולי 2018

היכולת לזהות בעיה, להבין אותה לעומק, לחפש פתרונות קיימים מסביבי ובעולם, לחדש, לשפר, לדייק ולהביא פתרון חדשני, מותאם ואקולוגי זו המנהיגות של ימינו. בתוך מציאות כל כך מורכבת, אין פתרונות קסם.