search

דרושים

מנהל.ת חשבונות
תאריך פתיחת משרה:
05/06/2024
דרוש/ה מנהל.ת חשבונות בוא/י לעבוד איתנו!

מיקום:

משרה היברידית
מנהל.ת שותפ.ה להובלת תוכנית עתודת ניהול בתי ספר ולליווי מנהלים ומנהלות בשנתם האחרונה
תאריך פתיחת משרה:
04/06/2024
דרוש/ה מנהל.ת שותפ.ה להובלת תוכנית עתודת ניהול בתי ספר ולליווי מנהלים ומנהלות בשנתם האחרונה בוא/י לעבוד איתנו!

מיקום:

משרה היברידית
רכז.ת הפקה למשרת ג’וניור
תאריך פתיחת משרה:
06/05/2024
דרוש/ה רכז.ת הפקה למשרת ג'וניור בוא/י לעבוד איתנו!

מיקום:

משרה היברידית
מנהל/ת תחום ביצוע ותוכניות חינוכיות במועצה אזורית 'שער הנגב'
תאריך פתיחת משרה:
06/03/2024
מנהל/ת תחום ביצוע ותוכניות חינוכיות במועצה אזורית 'שער הנגב'

מיקום:

מכללת ספיר
מנהל/ת מענים רגשיים במועצה אזורית שער הנגב
תאריך פתיחת משרה:
05/10/2023
דרוש/ה מנהל/ת מענים רגשיים במועצה אזורית שער הנגב בוא/י לעבוד איתנו!

מיקום:

מכללת ספיר