מסלול מתמטיקה ומדעים

 

מחקרים מראים כי אי השוויון בהזדמנויות בחינוך בישראל בולט במיוחד בתחום המתמטיקה והמדעים. לפי הנתונים, מעט מידי תלמידים באזורי הפריפריה החברתית או הגיאוגרפית בוחרים במדעים ובמתמטיקה בהיקף רחב כתחום התמחות וכי תלמידים מרקע חברתי כלכלי גבוה הגיעו להשגים גבוהים יותר בתחומים אלו מתלמידים מרקע חברתי כלכלי בינוני ונמוך. עם השנים הפערים בין האוכלוסיות הולכים ומתרחבים (Pisa 2012, מיצ"ב תשע"ג).

מסלול המתמטיקה והמדעים בחותם מרחיב את האופק המקצועי למורי חותם בתחום המתמטיקה והמדעים והוא כולל ליווי ארוך טווח למורי חותם בתחומים אלו הן במישור האישי והן במישורים האזורי והארצי.  המהלך הוא שותפות בין קרן טראמפ הפועלת להניע שיפור בהישגי החינוך בישראל באמצעות השקעה בהוראה איכותית בבתי הספר בתחומי המתמטיקה והמדעים  ובין חותם הדוגלת בתפיסה כי הכשרת מורי מתמטיקה ומדעים מחוייבים ואיכותיים ושיבוצם בבתי ספר באזורי פריפריה חברתית גאוגרפית, מהווה מפתח משמעותי ליכולתם של תלמידים לבחור בעתיד טוב יותר.
 
מתווה התוכנית עוצב על ידי ועדת היגוי שבה נציגים של מורי חותם בתחום המתמטיקה והמדעים והוא כולל ליווי ארוך טווח למורים במסלול עד לשנת ההוראה החמישית. בין הפעילויות המוצעות למורי המסלול;
 
  • הנחיה אישית בבתי הספר להעצמה אישית וקידום התפתחות מקצועית. ההנחיה מתבצעת לפי הצרכים שמוגדרים על ידי  המורה וכוללת צילומי וידאו ומשוב באמצעים מגוונים. בשנת 2014-5 ההנחיה האישית למורי חותם היא בשיתוף המרכז הישראלי למצויינות בחינוך.
  • הנחייה קבוצתית בקבוצות אזוריות ליצירת קהילה מקצועית תומכת, לומדת ומתפתחת והשתלמויות ארציות בנושאים מרכזיים בתחומי הדעת.
  • קידום פיתוח יוזמות חינוכיות בתחום המתמטיקה והמדעים באמצעות תמיכה כספית למציע היוזמה וליוזמה על ידי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.
  • מסלול ייחודי לתואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים בטכניון
  • פיתוח קשרי גומלין בנושאי מתמטיקה ומדעים עם ארגונים שותפים ברשת Teach for all –למידה משותפת וביקורים הדדיים.
מסלול המתמטיקה והמדעים, יתרום להתפתחות המקצועית של מורי חותם, יעודד תלמידים רבים יותר לבחור בתחומים המתמטיקה והמדעים בהיקף רחב ויעלה את הישגיהם במקצועות אלו.
לפרטים נוספים:
ד"ר סלעית רון,
רכזת תחום מתמטיקה ומדעים בחותם. saleitr@jdc.org.il