צור קשר

טלפון: 03-3798373
פקס: 03-3798379

מען למכתבים: חותם ׀ ג'וינט ישראל חל"צ ׀ ת.ד. 3489, ירושלים 91034

כתובת: רח' המלאכה 4, לוד.

להרשמה לתכנית