שיבוץ וקליטה

 

מורי חותם משתלבים כמורים בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד דימונה, בעיקר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. המשתתפים ישובצו בקבוצות של שלושה מורים לבית ספר, למעט מקרים חריגים, כדי שיבנו יחד קבוצת עמיתים של מורי חותם שתסייע להם להיקלט בבית הספר ביתר קלות ממורה חדש המשובץ כמורה בודד, ותעזור להם להיות כוח מניע רענן לפעולה בבית הספר.

מורי חותם יועסקו בבתי ספר באחת מארבע הדרכים הבאות:

  • בחטיבה העליונה: כיתות י'–י"ב
  • בחטיבת ביניים: כיתות ז'–ט'
  • שילוב של חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בבתי ספר שש-שנתיים
  • מסלול פיילוט יסודי

 

הנתון היחיד הקובע באיזו משלוש הדרכים ילמדו מורי חותם בעל יסודי הוא צורכי בית הספר. לפיכך אי-אפשר להתחייב לשיבוץ מועמד מראש באחת האפשרויות.