שגרירי חותם

שגרירי חותם היא תכנית הבוגרים של חותם, שמטרתה לפתח רשת פעילה ומשפיעה של בוגרי התכנית המחויבים לחזון החינוכי והחברתי של חותם. בתום ההתחייבות בת השנתיים להוראה, רבים מהחותמיסטים נשארים במערכת החינוך ונושאים בתפקידים בעלי אחריות בבתי הספר ובקהילות שבהן הם מלמדים. חותם משמשת להם משאב תומך יחד עם קהילת עמיתים ליוזמות ופרויקטים בתחומים מגוונים. חותם מתמקדת בפיתוח שלושה נתיבים מובילים ליצירת השפעה חברתית חינוכית במסגרת תכנית השגרירים:

 

מנהיגות חינוכית - מהמורה בכתה, דרך רכזי שכבות ועד ניהול בית הספר ותפקידים בכירים במערכת החינוך.

יזמות חברתית - פיתוח מיזמים חדשים או השתלבות בעמותות ובארגונים קיימים הפועלים בשדה החברתי.

מדיניות חינוך - השתלבות שגרירי חותם בתחומים כגון: תקשורת, אקדמיה, פוליטיקה ותרבות.

מבנה תכנית שגרירי חותם כולל ארבעה צירי פעילות עיקריים:

 • ציר אזורי - אשר במסגרתו מתקיים מפגש אחת לרבעון. המפגשים עוסקים בגיבוש תודעה חינוכית- חברתית, מנהיגות וחיזוק קהילת חותם לצד שיתוף בפרויקטים וגיבוש קבוצת המשימה המקומית.
 • ציר מקצועי - אשר במסגרתו מתקיימים כ-6 מפגשים, ברמה ארצית, עפ"י תחומי עניין או תפקידים: 
 1. שגרירי חותם - שמעבר להיותם מורים הם גם כרכזי שכבות 
 2. שוחרי ניהול- שגרירי חותם המתעניינים בניהול בתי"ס 

 3. שגרירי חותם המתעניינים ביזמות חברתית - חינוכית 

 4. שגרירי חותם המתעניינים במדיניות חינוכית
 • ציר אישי- תמיכה של חותם, עפ"י צרכים ויוזמות באופן פרטני.
 • ציר קהילתי- קיום כנסים ומפגשים ברמה ארצית, יחד עם שאר מחזורי חותם ושותפים תומכים.
 • ציר בינלאומי - במסגרתו קיימת אפשרות להשתתף בכנסים של מורים ואנשי חינוך מתכניות מקבילות בעולם. כנסים אלה מאפשרים ללמוד ידע חדש, לשתף בידע ולקבל השראה מעצם השייכות לתנועה עולמית של אנשי חינוך המחויבים לרעיון צמצום פערים בחינוך ובחברה.

קצת נתונים:

 • לחותם 200 שגרירים מקרית שמונה ועד דימונה, משלושה מחזורים.
 • כ-70% משגרירי חותם נשארו כמורים לשנה חמישית ו-85% נשארו לשנה שלישית ורביעית, רובם מלמדים בביה"ס אליו שובצו בתחילת התכנית או בבתי ספר אחרים של חותם.
 • כ-45% משגרירי חותם הם בעלי תפקידי רוחב בביה"ס: רכזי שכבות, רכזים חברתיים ומעורבות חברתית, רכזי מקצוע, רכזי פרויקטים חינוכיים שונים ובעלי תפקידים נוספים כגון: ריכוז פרויקט מל"א וריכוז אומ"ץ ומב"ר בית ספרי.
 • למעלה מ-60% מתוכם פועלים כמחנכי כיתות.  
 • שגרירי חותם שאינם עובדים בבתי"ס השתלבו בארגונים שונים: בחותם, בעמותות חינוכיות ובאוניברסיטאות השונות.