ליווי

על מנת לאפשר למורי חותם להיקלט באופן מיטבי בבית הספר ולמלא את משימתם נאמנה, במקביל לתהליך ההכשרה ולהשתלבותם במערכת החינוך, מקבלים החותמיסטים ליווי מקצועי ואישי עם צעדיהם הראשונים במערכת במסגרת קהילה תומכת-הוראה ראשונה מסוגה בארץ. מטרתם העיקרית של שלושת מעגלי התמיכה בחותמיסטים היא לתת מענה בזמן אמת ובאופן שוטף לצורכיהם השונים, מקצועיים ואישיים כאחד, על מנת להבטיח את הצלחתם כמורים וכמחנכים.

להלן שלושת מישורי התמיכה של תכנית חותם

  • רכז/ת הכשרה וליווי האזורי של חותם

רכזי ההכשרה והליווי האזוריים מלווים את החותמיסטים במהלך שתי שנות ההוראה הראשונות, והם המהווים את החוליה המקשרת בין התכנית לבין החותמיסטים המלמדים בבתי ספר ברחבי הארץ. עיקר תפקידם ליצור יחד עם החותמיסטים מרחב להתבוננות על כלל העשייה החינוכית בכיתה ומחוצה לה, ולסייע להם בתהליך התפתחות הזהות המקצועית והאישית שלהם כמורים מנהיגים, על כל מרכיביו (הכשרה, הוראה, השתלבות בבית הספר, אתגרים והזדמנויות, ועוד). במסגרת תפקידם מגיעים הרכזים לבית הספר לפגישות מתואמות מראש עם כל אחד מהחותמיסטים הכוללות צפיות, משובים ושיחות אישיות, ומכירים גם את צוות בית הספר.

  • המנטור הבית ספרי של חותם

המנטור הבית ספרי הוא מורה מנוסה מתוך הצוות החינוכי של בית הספר, אשר נבחר על ידי המנהל ועל ידי צוות חותם להיות אחראי לתהליך הקליטה, ההשתלבות והפיתוח של מורי חותם במהלך שנת עבודתם הראשונה בבית הספר. תפקידו לתווך לחותמיסטים את העולם התרבותי של בית הספר על כל היבטיו, לשמש איש אמונם בכל נושא, לדאוג לפיתוחם המקצועי של המורים הצעירים ולהוביל את השיח הפדגוגי כעמית מנוסה וכמודל לעשייה חינוכית. המנטור מדריך את החותמיסטים כיצד להוציא רעיונות חדשניים מן הכוח אל הפועל במציאות הבית ספרית, הוא זמין עבורם על מנת לתת מענה בזמן אמת ומהווה כתובת לחשיבה משותפת וניהול שיח ערכי וחינוכי. המנטור נפגש עם קבוצת החותמיסטים באופן קבוע פעם בשבוע במשך שעתיים ועם כל חותמיסט באופן אישי פעם בשבוע. ליוויו המקצועי של המנטור בפורמט של חותם הינו חיוני ואף קיומי לחותמיסטים החדשים, ומהווה גורם קריטי בקליטתם המיטבית בבית הספר.

  • מנחה דידקטי מטעם המוסד האקדמי המכשיר

כמקובל עם כל מורה חדש הנכנס למערכת, המנחה הדידקטי בתחום הדעת מטעם תכנית ההכשרה האקדמית להוראה, מגיע לביקור בבית הספר בין ארבע לשש פעמים בשנה להדרכה וצפייה בשיעורים של כל אחד מן החותמיסטים, ומהווה כתובת עיקרית עבורם בכל הנוגע להוראת המקצוע. המנחה הדידקטי שותף להכנת השיעורים לקראת הצפייה בביקוריו, וממקד את הדרכת המורה בהתאם לצפייה ולצרכים שהוא מזהה במשותף עם המורה. הביקורים בבית הספר וכן הצפייה בשיעורים יתואמו כמקובל עם בית הספר.