שיבוץ

תהליך השיבוץ

תהליך השיבוץ של מורי חותם בבתי הספר מתחיל למעשה כבר בתהליכי המיון; הראיון האישי של החותמיסט אצל מנהל בית הספר הינו השלב החמישי והאחרון בתהליכי המיון הפנימיים של התכנית, והוא שייקבע סופית את שיבוצו לבית הספר.

תכנית חותם משבצת את החותמיסטים בבתי הספר הזקוקים להם ביותר, בהתאם לכישוריהם האקדמיים ולצרכים הספציפיים של כל בית ספר. אך קליטתם המוצלחת והיכולת שלהם לבצע את משימתם נאמנה, תלויות במידה רבה בתמיכת הצוות המקצועי בבית הספר ובמערכי הליווי והתמיכה שתכנית חותם מעמידה לרשות החותמיסטים.

שיבוץ מוצלח של מורי חותם בבתי ספר ברחבי הארץ הינו תהליך מורכב הדורש את שיתוף הפעולה של החותמיסטים עצמם, מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי בבית הספר. לכן אנו רואים במנהלים ובצוות החינוכי של בית הספר שותפים מרכזיים בתהליך הייחודי של הטמעת מורי חותם.

בתי הספר המשתתפים

בתי הספר העובדים עם התכנית בחרו ונבחרו להיות שותפים לרעיון ולדרך של חותם, וביניהם בתי ספר ממלכתיים וממלכתים-דתיים, יסודיים ועל-יסודיים, הקולטים אוכלוסיה מגוונת של תלמידים ללא תהליכי מיון. השיבוץ נקבע על פי צורכי בית הספר, תחומי הידע ויכולות המועמד, וההחלטה על שיבוץ בכיתות השונות שמורה למנהל בית הספר, ומתקבלת לאחר התרשמותו מהמועמד.

יצירת הקשר בין בית הספר לתכנית חותם הינה החלטה משותפת של מנהל בית הספר ושל מנהלת השותפות מול בית הספר מטעם חותם באזור הרלוונטי. לאחר תהליך של היכרות ראשונית, בחינת הצרכים ותיאום ציפיות, הבחירה ההדדית היא הבסיס לשותפות בתהליך הקליטה של המורים, ובהצלחתם.

התקשרות ומחויבות הדדית

בבסיס ההתקשרות בין בתי הספר לתכנית חותם, עומדת ההתחייבות של מורי חותם ללמד בבית הספר בו שובצו למשך שנתיים לפחות. הסיבה לכך היא כי תקופה זו הינה חיונית על מנת לאפשר לתלמידים המשכיות וצמיחה, ולהביא לשיפור הישגיהם.

מן הצד השני עומדת התחייבותו של בית הספר להעסיק את מורי חותם למשך שנתיים לפחות, וכן להעמיד לרשותם את תמיכתו של הצוות המקצועי, לשבצם במקצועות הרלוונטיים ולסייע להם ככל שניתן בביצוע משימתם, על מנת לקדם את סיכויי הצלחתם.

שיבוץ בקבוצות

מורי חותם משובצים בקבוצות של לפחות שלושה מורים בבתי הספר העל-יסודיים, ולפחות שני מורים בבתי הספר היסודיים, למעט מקרים חריגים, על מנת ליצור קבוצת חותמיסטים עמיתים שתוכל לסייע לחותמיסטים בתהליך קליטתם בבית הספר, בתמיכה ובפיתוח יוזמות חינוכיות ברוח חותם. החותמיסטים ישובצו בבתי הספר בשכבות לימוד שונות, בין סוגים שונים של כיתות ובתפקידי חינוך שונים - בהתאם להחלטת מנהל ביה"ס ועל-פי צורכי המערכת.

בתי הספר המצטרפים לתכנית ירוויחו מכניסתם של צעירים מובילים המביאים עמם רוח חברתית ערכית ורעננה לצוות החינוכי, ויהנו מהזדמנות לקחת חלק בהכשרתם להוראה ומהצטרפותם אל שורות בית הספר.